Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΡΡΗ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Στον Τύρναβο στην οδό Ευθυμίας Γουνιτσιώτη 3 δίπλα στην πλατεία Αγοράς ξεκίνησε τη λειτουργία του γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του γεωπόνου Πέτρου Σαρρή, το οποίο υποδέχεται και συντάσσει δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ, συντάσσει φακέλους για νέους αγρότες και σχέδια βελτίωσης και μεταβιβάσεις δικαιωμάτων.
Πρόκειται για ένα γραφείο που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής στους αγρότες της περιοχής και έρχεται να συμπληρώσει τη δραστηριότητα του γνωστού γεωπόνου που διατηρεί ανάλογο γραφείο και στη Λάρισα, στην οδό Ολύμπου 24.
Εν τω μεταξύ με αφορμή και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ ο κ. Σαρρής σημειώνει ότι οι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να βιαστούν με δεδομένο ότι την Τρίτη 18 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής της αίτησης για ενιαία ενίσχυση και από την επόμενη όσες δηλώσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί θα κατατίθενται με πρόστιμο.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία ή στα τηλέφωνα: 24924 00602, 2414 001366, 6947 526695.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται τα εξής:
«Την Τρίτη 18/6/2019, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019. Με δεδομένο ότι ήδη έχει δοθεί παράταση ενός μήνα από την ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αυτή είναι τελική, υποχρεωτική από τον κοινοτικό κανονισμό, ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ και το σύστημα θα κλείσει οριστικά για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις στις 12μ.μ. αυτής της μέρας.
Από κει και πέρα και μέχρι τις 15/7/2019, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα, 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός και 3% για όσους λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα για πρώτη φορά το 2019. Μετά τις 15/7/2019 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δε θα πληρώνονται.
Παρακαλούμε, να επισπεύσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας είτε ONLINE μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο www.opekepe.gr, είτε μέσω του πολυπληθούς δικτύου ΚΥΔ που λειτουργεί πλέον στη χώρα, αναλυτικός κατάλογος των οποίων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή υποβολή της αίτησής σας, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή πληρωμή σας».

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση 2019 Βιολογική Γεωργία | Μέτρο 11

Ανακοινώθηκε η νέα Πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Περίοδος υποβολής : 19/02/2019 έως 21/03/2019

Το νέο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας θα χωριστεί σε δύο δράσεις, όπως και το προηγούμενο πρόγραμμα:

Δράση 11.1.1.: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (Νέοι βιοκαλλιεργητές).

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας 
περιγράφονται  παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ        ΔΑΠΑΝΕΣ       
  ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/ΣΤΡΕΜΜΑ/ΕΤΟΣ

Με περίοδο μετατροπής          Εργαστηριακές Αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)

Ελαιοκομία                                                  62,9     5         –          67,9
Σταφίδα                                                       66,9     5          –          71,9
 Σταφύλια Επιτραπέζια                              85,0     5          –          90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα                             79,5     5          –          84,5
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός                      55,0      5          –          60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος                               51,3     5          –           56,3
Χειμερινά σιτηρά                                          7,2     5          –          12,2
Μηδική, τριφύλλι                                        53,5     5          –          58,5
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή                   38,0     5          –          43,0
Όσπρια                                                       40,6     5          –          45,6
Φυλλώδη Λαχανικά                                   55,0     5          –          60,0
Ακρόδρυα                                                  85,0      5          –          90,0Δράση 11.2.1.: Ενισχύσεις για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας  (Παλαιοί βιοκαλλιεργητές).

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας 
περιγράφονται παρακάτω :

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/ΣΤΡΕΜΜΑ/ΕΤΟΣ

Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές Αναλύσεις Πιστοποίηση
Ελαιοκομία                                                  41,5     5          4,0          50,5
Σταφίδα                                                       48,3     5        10,3          63,6
 Σταφύλια Επιτραπέζια                              73,5     5        11,5          90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα                             49,9     5        10,8          65,7
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός                      51,6     5          3,4          60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος                               45,2     5          4,2          54,4
Χειμερινά σιτηρά                                          5,1     5          1,9         12,0
Μηδική, τριφύλλι                                        50,6     5          1,8          57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή                   35,3     5           8,8         49,1
Όσπρια                                                       35,3     5           8,8         49,1
Φυλλώδη Λαχανικά                                   48,8     5           6,2          60,0
Ακρόδρυα                                                  50,6      5           6,0         61,6


Οι  δαπάνες  που  αφορούν  εργαστηριακές  αναλύσεις  και  πιστοποίηση  υπολογίζονται  και καταβάλλονται  σε  ετήσια  βάση  και  μέχρι  το  ύψος  που  αναφέρεται  στους  Πίνακες  του παρόντος   άρθρου,   μόνο   αν   πραγματοποιηθούν   και   αποδειχθούν   με   παραστατικά (Παραστατικά  Συμμόρφωσης  Ειδικών  Διατάξεων  του  Κώδικα  Φορολογικής  Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλλιεργείν
Γεωπονικό Κατάστημα - Γραφείο Μελετών
Σαρρής Πέτρος - Γεωπόνος ΑΠΘ 
Ολύμπου 24 - Λάρισα  ΤΚ 41221
τηλ- φαξ: 2414001366
κινητό : 6947526695 
sarrispetros@hotmail.com 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

"Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.


Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : - η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

Περίοδος υποβολής

από 29/3/2016 έως 17/5/2016

Είδος ενίσχυσης

Επιδοτούνται με  ποσό 15.000€ έως 150.000€ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, 
φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

Τι χρηματοδοτείται
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€
Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€
Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €
Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.


Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2016 έως 15/4/2016

Είδος ενίσχυσης
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€

• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής

από 17/3/2016 έως 27/4/2016

Είδος ενίσχυσης
Επιδοτούνται με  ποσό από 15.000€ έως και 60.000€

Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

5. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

6. Προμήθεια αναλωσίμων

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας